Crowst palvelu
Tutkimus & Ymmärrys
Uutiset
27/02/23

Crowst ja BrandBuddy yhdistävät tuotejakelun ja tutkimustiedon

Uusia tuotteita kehitettäessä yritykset pyrkivät sisällyttämään aidon kuluttajanäkökulman ja asiakaskokemuksen osaksi kehitys- ja suunnitteluprosessiaan. Miten tärkeimmät kohderyhmät reagoivat tuotteeseen? Mitä he ajattelevat tuotteen ominaisuuksista? Suunnitteilla saattaa olla uuden tuotteen lanseeraaminen markkinoille, olemassa olevan tuotteen uudelleen positiointi, tai uuden tuotevariantin julkaisu. Kaikissa näissä skenaarioissa on olennaista minimoida riskit ja maksimoida onnistumisen mahdollisuus lanseerauksessa. BrandBuddy ja Crowst ovat yhdistäneet voimansa ja esittelevät uuden tutkimuspalvelun joka kattaa tuotejakelun kuluttajille, laittaen tuotteen keskiöön.

Tuotejakelu ja kuluttajan omakohtainen kokemus

Tuotekeskeiseen jakeluun ja tuotettavaan tutkimustietoon on kolme pääasiallista lähestymistapaa. Ensimmäinen niistä liittyy vahvasti markkinoinnin tukemiseen, eikä se välttämättä sisällä syvällistä tavoitetta tutkimustiedon hankkimiseksi. Päämääränä on vahvistaa brändin näkyvyyttä, esitellä tuote uusille kuluttajille ja kehittää kuluttajan ja brändin välisiä suhteita. Kaksi muuta lähestymistapaa sisältävät vahvan tutkimus- ja asiakasymmärryselementin, ja niiden tavoitteena on tukea NPD-prosessien, kategoriahallinnan markkinoinnin ammattilaisia.

  • Tuotejakelu osana brändimarkkinointia: ”kylmä” tuotteiden jakelu kuluttajille, usein osana monikanavaista markkinointisuunnitelmaa ja promootiota.
  • Tuotejakelu ja kohderyhmiin liittyvä tutkimustieto: tuotejakeluun valittavat kuluttajat valitaan tyypillisesti tuotteen / tuoteryhmän segmentoinnin perusteella. Omakohtaisen tuotekokemuksen pohjalta saatava tieto nivotaan tuotekehityksen, kategoriahallinnan ja markkinoinnin tueksi.
  • Tuotejakelu ja laadullinen tutkimustieto: huolella valitut, etukäteen selkeästi määriteltyyn kriteeristöön pohtautuvat osallistujat käyttävät jaettua tuotetta kontrolloidussa ympäristössä. Tämä voi tapahtua osana syvähaastattelua, moderoitua fokusryhmäsessiota tai muun koordinoidun tutkimusohjelman (esim. tuotekokemuspäiväkirja) kautta.

Kun tavoitteena on tuottaa merkityksellistä tutkimustietoa aitoihin tuotekokemuksiin perustuen, on olennaista matchata ja screenata valitut kuluttajat kyseisen tuotteen segmentoinnin perusteella.”

”Tämänkaltaisissa projekteissa linkki markkinointistrategian, aidon tuotekokemuksen ja tuotetun tiedon välillä jää usein heikoksi”, kommentoi Jyrki Kallinen Crowstilta. ”Kun tavoitteena on tuottaa merkityksellistä tutkimustietoa aitoihin tuotekokemuksiin perustuen, on olennaista matchata ja screenata valitut kuluttajat kyseisen tuotteen segmentoinnin perusteella. Tämä edellyttää kykyä ja ketteryyttä tunnistaa, seuloa ja valita oikeat osallistujat kuhunkin tutkimusprojektiin. Tällä on suora vaikutus saadun tiedon ja ymmärryksen merkityksellisyyteen ja käytettävyyteen toiminnassa”, Kallinen lisää.

Tuotejakelu – Oikeille ihmisille, valituissa paikoissa

BrandBuddylla on vahva kokemus kasvokkaisista kuluttajakohtaamisista ja koordinoidusta tuotejakelusta. Yritys nivoo tarpeen mukaan jaettavan tuotebrändin lupauksen ja viestinnän osaksi toimintaansa, joko syvempää viestintätapaa seuraten tai keskittyen vain logistiikkaan ja tuotejakeluun.

“Olemme kokeneita täsmällisessä ja koordinoidussa tuotejakelussa, olipa se sitten postitse, valituilla paikoilla, tai muuten kasvokkaiseen kohtaamiseen perustuvaa tuotejakelua”, sanoo Mia Hudd, BrandBuddyn toimitusjohtaja ja perustaja. “Projekteissa joissa mahdollistamme ensikäden kuluttajakokemuksia elintarviketuotteista, jakelumme tapahtuu aina tarvittaessa kylmäketjussa, myös pakastettuna”, Hudd lisää.

Tuotejakelu voidaan toteuttaa valituissa ostoskeskuksissa tai muissa merkityksellisissä paikoissa. Tuotenäytteitä voidaan jakaa kohdennetulla tavalla myös postitse. Fyysisen tuotejakelun lisäksi BrandBuddy voi haastatella kuluttajia hyödyntäen Crowstin digitaalista palvelualustaa. Haastattelut voivat keskittyä Crowstin avulla screenattuihin osallistujiin, tai yleisesti kuluttajiin määrättyinä aikoina etukäteen valikoiduissa paikoissa. Suomessa Crowst tavoittaa ja tunnistaa 45 000 kuluttajaa, sisältäen myös johtavan kyvykkyyden tunnistaa ja muodostaa yleisöjä määriteltyihin kriteeristöihin pohjautuen. Tämä yhdistettynä BrandBuddyn kyvykkyyteen ja kokemukseen kasvokkaisissa kuluttajakohtaamisissa muodostavan vahvan reseptin, joka vahvistaa NPD-prosessejasi ja auttaa sinua voittamaan markkinoinnissa.

Haluatko jutella lisää? Ota yhteyttä!

Kirjoittaja

Jyrki Kallinen