Crowst palvelu
Tutkimus & Ymmärrys
30/01/23

Crowst ja Bängeri käynnistävät uuden tutkimusohjelman -Gen Z Trendipulssin

Gen Z sukupolvi on erityinen, impulsiivinen, motivoitunut ja ainutlaatuinen kuluttajaryhmä. Tämä vuosina 1995-2010 syntynyt porukka omaksuu nopeasti uusia trendejä ja myös luo niitä aktiivisesti itse, huomattavan nopeilla sykleillä. He ovat huomisen uraraketteja, äitejä, ja isiä; huomisen luojia. Näistä syistä meillä on polttava tarve ymmärtää, mitkä asiat vaikuttavat Z-sukupolven ajatteluun ja toimintaan. Tämän tarpeen tyydyttämiseksi Crowst ja Bängeri esittelevät ja julkaisevat tutkimusohjelman pilotin; Gen Z Trendipulssin. Ohjelma keskittyy puhtaasti ja yksinomaan Z-sukupolveen. Lue lisää, pilotti on alkanut ja yritykset ovat tervetulleita mukaan!

Gen Z Trendipulssi – Tutkimusohjelman DNA

Tutkimusohjelma syventyy ymmärtämään, miten Gen Z sankarit käyttävät aikaansa sekä viikolla että viikonloppuisin. Viikoittaisten, ajankäyttöön liittyvien syklien lisäksi tavat ostaa sekä tavoiteltavat tuotebrändit ovat erityisen kiinnostuksen kohteena. Mitä ihmiset ostavat, mitkä ovat impulsiivisen ostamisen triggeröivät tekijät, mitkä ovat haluttuja brändejä, ja miksi. Nämä ovat hyviä esimerkkejä kysymyksistä, joihin tutkimusohjelma etsii vastauksia.

Gen Z Trendipulssi sisältää myös seuraavat tutkimusalueet:

  • Suosittelu; kenen sana vaikuttaa eniten brändejä koskevassa harkinnassa ja ostamisessa?
  • Kanavat; mitkä kanavat ovat merkittäviä uusien vaikutteiden omaksumisessa?
  • Trendit; mitkä trendit ovat tällä hetkellä vallalla ja vahvoja Gen Z:n keskuudessa.

”Kaikki ovat erittäin kiinnostuneita ymmärtämään Gen Z:ä paremmin; mitkä ilmiöt, asiat ja ajurit vaikuttavat heihin jotka ovat huomisen tärkein voima yhteiskunnassamme.”

“Olemme kuunnelleet ja seuranneet Gen Z:n pulssia jo seitsemän vuoden ajan, ja nyt on aika luoda seurannalle selkeä, hyvin strukturoitu ja ensikäden tietoon pohjautuva viitekehys”, kommentoi Jyrki Kallinen Crowstilta. “Olemme puhuneet Gen Z:stä säännöllisesti asiakkaidemme kanssa, ja viesti jonka kuulemme on selkeä ja yhtenäinen. Kaikki ovat erittäin kiinnostuneita ymmärtämään Gen Z:ä paremmin; mitkä ilmiöt, asiat ja ajurit vaikuttavat heihin jotka ovat huomisen tärkein voima yhteiskunnassamme”, Kallinen lisää.

Pilotti rakentuu Gen Z:n ytimeen

Pilotti koostuu kahdesta tutkimuksesta, johon kumpaankin vastaa 800 vastaajaa. Tutkimukset, joihin kohderyhmänä ovat 15-25-vuotiaat, ovat suurelta osin samanlaisia, mutta sisältävät myös mukautettavan, vaihtuviin trendeihin ja ilmiöihin liittyvän tutkimusmoduulin. Tavoitteena on verrata tuloksia ja mahdollisesti muuttuvia käyttäytymismalleja tutkimusten välillä, jotka ajoitetaan toteutettaviksi 4-5 kuukauden välein. Ensimmäinen tutkimus toteutetaan maalis-huhtikuussa keväällä 2023, ja toinen tutkimus seuraa elokuu-syyskuussa.

“Ohjelma sisältää kaksi Gen Z Meet & Greet -sessiota kullekin pilottiin liittyvälle yritykselle”, kertoo Eija Gerlander Bängeriltä, Suomen ensimmäisestä Gen Z -sukupolveen keskittyvästä asiantuntijatoimistosta. ”Tulosten ja löydösten purkamisen lisäksi näissä sessioissa on mukana aitoja Gen Z:n edustajia”, Gerlander jatkaa. ”Tämä on loistava tilaisuus pilotissa mukana oleville yrityksille käydä suoraa dialogia Gen Z:n ja heidän ammattilaistensa välillä, jotka työskentelevät portfolio- ja kategorianhallinnassa, brändäyksessä ja markkinoinnissa”, Gerlander korostaa.

Liity pilottiin – ”paikkoja” on rajoitetusti

Pilotti on suunniteltu yhteiseksi oppimisharjoitukseksi. Tulosten perusteella hienosäädämme tutkimusohjelman rakennetta ja toteutusta, ja luomme jatkuvan, vuosittaisen tutkimusohjelman Gen Z:hen keskittyen. Tämä moniasiakasohjelma sisältää erilaisia vaihtoehtoja ja tasoja tutkimustoteutuksen tilaamiselle, esimerkiksi toteutussyklien ja raportointitarpeiden perusteella.

Oletko kiinnostunut pilotista? Ota yhteyttä; jutellaan! Pilotti, joka sisältää edellä kuvatut elementit, on hinnaltaan 8500 € (+alv). ”Pilottipaikkoja” on rajoitetusti, kannattaa siis toimia nopeasti.

Kirjoittaja

Jyrki Kallinen