Tietosuojaseloste

Päivitetty 01 elokuuta 2023

Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot

Crowst Oy, 2718808-2 (jäljempänä “Crowst”)
Mannerheimintie 39 A17, 00250 Helsinki Yhteystiedot:
contact@crowst.com

Rekisterin nimi

Crowstin asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisteröidyt

Rekisteröidyt henkilöt ovat rekisterinpitäjän asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöitä, rekisterinpitäjän palveluiden ja verkkosivujen käyttäjiä.

Bängeri Oy:lla (3012129-2) on yhtäläinen oikeus rekisteröityjen henkilötietojen käyttöön sellaisissa projekteissa, joissa Bängeri tekee yhteistyötä Crowstin kanssa (esim. yhteisesti toteutettavat webinaarit).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten, näihin kuitenkaan rajoittumatta: myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet, uusasiakashankinta, olemassa olevien asiakassuhteiden hoito, yrityksen brändin, tuotteiden ja palvelujen markkinointi, sekä muut vastaavat markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet. Henkilötietojen käsittely kattaa myös henkilötietojen käsittelyn ja analysoinnin markkinoinnin tai palveluiden kohdentamista varten. Saatamme mm. näyttää verkkosivuillamme ja kanavissamme kohdennettuja viestejä tai sisältöjä perustuen aikaisempaan kiinnostukseesi.

Rekisterin tietosisältö

Yksilöintitiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • ip-osoitetieto tai muu tunniste

Muut tiedot:

 • Asema / ammattitittelisi tai työnimikkeesi
 • Työnantajasi (yritys tai muu organisaatio) ja sen yhteystiedot
 • Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja kielloista
 • Evästeiden (cookies) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätty profilointitieto
 • Käyttäytymiseen perustuvat tiedot
 • Tieto sähköpostitse lähetetystä asiakas- tai suoramarkkinointiviestistä, onko viesti avattu, ja onko mahdollisia linkkejä klikattu
 • Rekisteröidyn kanssa käytyä viestintää koskevat tiedot (esim. viestien sisällöt ja lähetysajat)

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään Crowstin verkkosivujen tai muiden kanavien (esim. kolmannen osapuolen tarjoaman webinaari -palvelualustan) kautta. Tietoja saatetaan kerätä myös Bängeri Oy:n sivustojen tai muiden kanavien kautta sellaisissa projekteissa, joissa Crowst ja Bängeri tekevät yhteistyötä. Henkilön tietoja voidaan myös lisätä rekisteriin manuaalisesti kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse tai muilla tavoin tapahtuneen vuorovaikutuksen seurauksena.

Keräämme webanalytiikka-palveluiden avulla verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme ja kohdentaa sivustomme kävijöille merkityksellistä markkinointia ja viestintää. Käyttäytymiseen perustuvaa tietoa kerätään Crowstin verkkosivujen, sähköpostien, ja sosiaalisen median kanavien kautta evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Rekisterissä olevia tietoja voidaan päivittää manuaalisesti ja kerätä myös julkisista rekistereistä.

Evästeet

Crowstin ja Bängerin sivustoilla käytetään evästeitä (cookies). Hyväksymällä evästeet verkkosivustolla sallit niiden käytön. Evästeet ovat pieniä, selaimesi päätelaitteelle tallentamia tekstitiedostoja. Ne mm. auttavat sivujen ylläpitäjää selvittämään, miten vierailijat sivustoa käyttävät. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja millään tavalla.

Käytämme evästeitä kehittääksemme verkkosivustojamme, palveluitamme ja tuotteitamme mm. analysoimalla käyttäjätietoa sekä kohdentamalla ja optimoimalla sisältöä. Käytämme myös kolmansien osapuolten tarjoamia analytiikka- ja raportointiratkaisuja.

Voit estää evästeiden käytön milloin tahansa joko evästeiden tai selaimesi asetuksista. Huomaathan, että evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston joihinkin toiminnallisuuksiin heikentävästi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tiedot ovat Crowstin ja Bängerin käytössä. Tietosi ovat luottamuksellisia, ja niitä käsittelevät pääasiassa vain työntekijämme tai rajatusti sopimussuhteessa olevat alihankkijamme.

Tietoja saatetaan myös luovuttaa, mikäli palvelun toteuttaminen sitä edellyttää esimerkiksi yhteistyössä järjestetyn tapahtuman tai webinaarin yhteydessä. Tällöinkin tietoja luovutetaan vain ehdoton minimimäärä, ja vain osapuolelle, joka käsittelee tietoja vastuullisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja säilytetään Crowstin ja Bängerin omilla palvelimilla sekä mahdollisesti käyttämillämme kolmansien osapuolten palvelimilla (esim. AWS). Tietoja saatetaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta ainoastaan sellaisissa tilanteissa, joissa siirto edellyttää palvelujen merkityksellistä jatkoa ja toimitusta. Näissäkin tilanteissa tietoja luovutetaan ainoastaan vastuullisille tahoille.

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakas- ja markkinointiviestintärekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tarvitsemme niitä yllä kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot:

 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja.
 • Järjestelmän kirjautumissivusto on suojattu SSL-sertifikaatilla ja kaksivaiheisella tunnistautumisella.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus seuraaviin toimenpiteisiin henkilötietoja koskien:

 • Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • Saada pääsy tietoihin
 • Oikaista tietoja
 • Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • Rajoittaa tietojen käsittelyä
 • Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Vastustaa tietojen käsittelyä
 • Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Jos haluat käyttää jotain näistä oikeuksistasi koskien omia henkilötietojasi, niin otathan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen contact@crowst.com sekä genz@bangeri.fi

Yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti (sähköposti riittää) ja allekirjoitettuna. Käsittelijämme on pystyttävä varmentumaan pyynnön lähettäjän henkilöllisyydestä sekä pyynnön oikeusperusteesta.