Crowst Oy:n tietosuojaseloste

 

Crowst Oy, mukaan lukien sen konserniyhtiöt, (“Crowst”) kerää, tallentaa ja käyttää henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen (“Tietosuojaseloste”) mukaisesti rekisterinpitäjänä tarjotakseen ja kehittääkseen Crowstin tuotteita, mobiilisovelluksia, palveluita ja verkkosivuja (yhdessä “Palvelut”) sekä näihin liittyen.
Tietosuojaselostetta ja rekisteröidyn oikeuksia koskevissa kysymyksissä ja tiedusteluissa voit halutessasi olla yhteydessä meihin joko sähköpostilla osoitteeseen support[a]crowst.com tai vaihtoehtoisesti kirjeitse osoitteeseen Crowst Oy, Mannerheimintie 39A 17, 00250 Helsinki, Suomi.

Lapsilta saatuihin tietoihin liittyvistä yksityisyyttä koskevista käytännöistämme saat halutessasi lisätietoa jäljempänä kohdasta “Erityinen huomautus koskien lasten yksityisyyttä”.
Tämä Tietosuojaseloste koskee kaikkia Crowstin Palveluita. Käyttämällä Palveluita annat suostumuksesi käsitellä, hyödyntää ja luovuttaa henkilötietojasi. Jos et hyväksy tätä Tietosuojaselostetta, niin älä asenna tai käytä Palveluitamme.
Crowst pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen. Palveluiden käyttämisen jatkaminen tarkoittaa, että olet hyväksynyt tähän Tietosuojaselosteeseen tehdyt muutokset.

1. Miten keräämme sinun tietojasi

Tilanteisiin, joissa tavallisesti saatat henkilötietojasi Crowstin käyttöön, kuuluvat muun muassa seuraavat tilanteet: (i) Crowstin mobiilisovelluksien käyttäminen tai vieraileminen verkkosivuillamme, (ii) rekisteröityminen Palveluihin, kilpailuihin ja tapahtumiin; (iii) kirjautuminen Palveluihin käyttämällä jossakin muussa palvelussa luomaasi tunnistetta, kuten esimerkiksi yhteisöpalvelussa tai pelipalvelussa käyttämääsi tunnistetta; (iv) tiedotteiden tilaaminen; (v) tuotteen tai palveluiden ostaminen Crowstin verkkokaupoista tai sovelluksessa (tai “sovelluksen sisäinen ostaminen”); (vi) “kerro kaverille” tai “lähetä tämä sivu sähköpostilla” -toiminnon taikka muiden vastaavien toimintojen käyttäminen; (vii) teknisen tuen pyytäminen; sekä (viii) Crowstin Palveluiden käyttämisen myötä muutoin, kun henkilötietoja tarvitaan käyttöön ja/tai osallistumiseen.
Käsittelemämme sinua koskevat tiedot saattavat sisältää muun muassa seuraavia tietoja: sähköpostiosoite, laitetunnus, IP-osoite, käyttäjätunnukset ja salasanat. Crowst saattaa täydentää henkilötietojasi tiedoilla, jotka on saatu kolmansilta osapuolilta demografiseen tietoon, mainostamiseen, asiakas- ja markkina-analytiikkaan tai muuhun data-analytiikkaan liittyvien tutkimusten tai palveluiden yhteydessä.

2. Mainonnanhallintateknologia

Crowst pidättää oikeuden käyttää keräämäänsä ei-henkilökohtaista tietoa markkinointitarkoituksissa sekä luovuttaa tällaista tietoa markkinointitarkoituksiin Crowstin yhteystyö- ja sopimuskumppaneille.
Crowst saattaa hyödyntää kolmansien osapuolten mainonnanhallintateknologiaa, mikä mahdollistaa informaation keräämisen esitettäessä mainoksia Palveluiden yhteydessä.
Crowst tai mainonnanhallintateknologiaa hyödyntävät kolmannet osapuolet voivat käyttää demografista tietoa ja paikkatietoja (saadaksesi lisätietoja paikkatietojen käytöstä, katso jäljempänä kohta 3) sekä käyttämältäsi laitteistolta tai laitteelta saatuja tietoja varmistaakseen, että Palveluissa esitettävä mainonta on tarkoituksenmukaista. Crowst tai kolmannet osapuolet voivat kerätä ja käyttää tämän kaltaisessa tarkoituksessa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: IP-osoite, laitetunnus, MAC-osoite sekä tiedot asennetuista ohjelmistoista, sovelluksien käytöstä, laitteistomallista, käyttöjärjestelmästä, verkkoselaimesta, verkkoselaimien evästeiden yksilöllisistä tunnisteista, Flash-evästeistä, HTML5:n paikallisesta tietovarastosta sekä Internet- ja verkkokäyttäytymisestä ja pelitiedoista.
Edellä mainittuja tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa tämän Tietosuojaselosteen sekä mainonnanhallintateknologian tarjoavan yrityksen tietosuojaselosteen mukaisesti.
Jotkut palvelut voivat sisältää palvelun sisäistä mainontaa tai tuotemerkkisijoittelua. Kyseisten mainosten tai sponsorointien tämän kaltainen luonne merkitään palvelussa.

3. Paikkatiedot

Siltä osin kun Crowst tuottaa sijainnin selvittämisen mahdollistavia Palveluja ja käytät tällaisia Palveluja, Crowst voi kerätä ja käsitellä paikkatietojasi tarjotakseen sijaintiisi perustuvia Palveluja ja mainontaa. Esimerkiksi tietyt lisäpalvelut tai tarjoukset voivat olla saatavilla ainoastaan tietyssä sijainnissa. Paikkatietoja käsitellään ja tallennetaan vain sen ajan, jonka paikkatietoihin liittyvien Palveluiden tarjoaminen edellyttää.
Crowst voi käyttää, palvelusta riippuen, (1) IP-osoiteperusteista sijaintia, joka perustuu loppukäyttäjän antamaan IP-osoitteeseen; (2) tarkkaa paikkatietoa, joka perustuu mobiililaitteen GPS-signaalista saatuihin tietoihin; tai (3) karkeaa, verkkoperusteiseista paikkatietoa, joka perustuu tukiasemien läheisyyteen tai WLAN-verkkojen sijaintiin.
Tarkkaa GPS-perusteista paikkatietoasi ei hyödynnetä ilman suostumustasi. Lukuun ottamatta niitä Crowstin yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat sijaintiin perustuvia osia Palveluihin, Crowst ei jaa paikkatietojasi kolmansien osapuolten kanssa ilman suostumustasi. Jos Crowst muutoin tarjoaa GPS-paikkatietosi kolmansien osapuolien saataville tämän Tietosuojaselosteen mahdollistamalla tavalla, tarjotaan nämä tiedot anonymisoituina.

4. Analytiikka

Crowst käyttää tietojasi suorittaakseen kävijäseurantaa ja tiedon analysointia sekä mahdollistaakseen kolmansien osapuolten tarjoaman analytiikan hyödyntämisen. Käytämme analysoitua tietoa tukeaksemme liiketoiminta-analyysien suorittamista ja yleisiä toimintojamme sekä liiketoimintatiedon hallinnoimiseen, tuotekehitykseen, tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseen, sisällön yksilöimiseen, mainonnan tarjoamiseen ja suositusten tekemiseen. Crowst voi myös käyttää kolmansia osapuolia Palveluiden kehittämiseen ja niiden käytön analysoimiseen.

5. Ystävät

Jos päätät käyttää Crowstin “tell a friend” -toimintoa tai muuta vastaavaa toimintoa Crowstin Palveluissa taikka tilaat lahjakortin ystävällesi, Crowstille ilmoittamasi ystäväsi nimi- ja yhteystiedot voidaan tallentaa.
Ota huomioon, että tietyt Palveluiden ominaisuudet voivat yhdistää sinut käyttämillesi sosiaalisen median yhteisöpalvelusivustoille kerätäkseen sinusta lisätietoja. Tällaisissa tilanteissa Crowst voi kyetä keräämään tiettyä informaatiota sosiaalisessa mediassa käyttämästäsi profiilista, jos yhteisöpalvelu sallii tämän ja jos olet antanut yhteisöpalvelulle suostumuksesi tietojesi luovuttamiselle Crowstille. Tähän informaatioon voi lukeutua muun muassa, nimesi, profiilikuvasi, ikäsi, sukupuolesi, käyttäjätunnuksesi, sähköpostiosoitteesi, tieto kotimaastasi, kielesi, aikavyöhykkeesi, sekä muut tiedot, jotka olet sisällyttänyt yhteisöpalvelun profiilisi. Crowst voi liittää ja/tai yhdistellä yhteisöpalveluista saamiaan tietoja muutoin keräämiinsä tietoihin sekä käyttää näitä tietoja yhdessä.

6. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, mukaan lukien Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseville kolmansille osapuolille, sovellettavan lainsäädännön ja tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti.
Crowst voi käyttää kolmansia osapuolia henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä Crowstin puolesta ja Crowstin ohjeiden mukaisesti. Crowst ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten toimista ja laiminlyönneistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

7. Tietojen säilyttäminen ja paikkansapitävyys

Crowst säilyttää keräämänsä tiedot niin kauan kuin tietojen säilyttäminen on tarpeellista tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten perusteella, ellei lainsäädäntö edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa. Tämän jälkeen Crowst poistaa kohtuullisen ajan kuluessa kaikki edellä mainitut hallussaan olevat tiedot. Crowst ei voi oma-aloitteisesti varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyttä.
Osaa tiedoista saatetaan säilyttää tätä pidemmän ajan, jos tietojen säilyttäminen on tarpeellista erimielisyyksien ratkaisemiseksi, Crowstin tekemien käyttäjäsopimusten toimeenpanemiseksi taikka tietoturvallisuuteen, tiedon eheyteen ja Palveluiden toimintaan liittyvien teknisten ja oikeudellisten vaatimusten noudattamiseksi.

8. Evästeet, Web-majakat ja verkkojäljitteet

Palvelut voivat hyödyntää evästeitä ja muita vastaavia verkkojäljitteitä, kuten pikseli-tageja, paikallisesti jaettuja kohteita, laitteistoperusteisia tunnisteita, käyttöjärjestelmäperusteisia tunnisteita, läpinäkyviä GIF-kuvia ja Web-majakoita. Crowst käsittelee evästeillä ja muilla vastaavilla verkkojäljitteillä kerättyä informaatiota ei-henkilökohtaisina tietoina.
Evästeet: Eväste on pieni tiedosto, jonka verkkoselaimesi verkkosivuston käskemänä tallentaa. Tavanomaisesti verkkosivut asettavat joukon erilaisia evästeitä loppukäyttäjän koneelle. Osa evästeistä on “ensimmäisen osapuolen” evästeitä, jotka liittyvät siihen verkkosivustoon, jolla käyttäjä vierailee. Osa evästeistä on puolestaan “kolmannen osapuolen” evästeitä, jotka kuuluvat markkinointi- tai analytiikkapalveluita tarjoavalle tahoille tai sosiaalisen median palveluille. Crowstin evästeet eivät sisällä henkilötietoja, ja tavallisesti niitä käytetään laitteesi nopeaan tunnistamiseen sekä “muistamaan” verkkoselaimesi perättäisten vierailujen aikana verkkosivuston toiminnallisuuden ja suorituskyvyn tukemiseksi sekä mieltymyksiesi huomioimiseksi. Voit kytkeä evästeet pois päältä tai asettaa selaimesi huomauttamaan sinulle, kun evästeitä lähetetään laitteeseesi. Ota kuitenkin huomioon, että evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiisi käyttää Palveluita.
Flash-evästeet & HTML5: Crowst voi käyttää myös Flash-evästeitä (paikallisesti jaettuja kohteita) ja HTML5:n paikallista muistia. Flash-evästeet ovat pieniä evästeiden kaltaisia tiedostoja, mutta joita ei tallenneta verkkoselaimelle ja joita voidaan käyttää asetustesi muistamiseen, Palveluiden ulkoasun ja käyttäjäkokemuksen yksilöintiin tai markkinointia ja analytiikkaa varten. Voit estää Flash evästeiden tallentamisen noudattamalla Adoben tarjoamia ohjeita, jotka ovat saatavissa osoitteessa http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Web-majakat ja pikseli-tagit: “Web-majakka” tai “pikseli-tag” on sähköinen (usein loppukäyttäjälle näkymätön) kuva, joka tekee Crowstille mahdolliseksi laskea käyttäjät, jotka ovat vierailleet tietyillä sivuilla tai tarkastelleet tiettyjä mainoksia. Lisäksi, sähköpostit ja muu sähköinen viestintä, jota Crowst lähettää, voivat sisältää pikseli-tageja, jotka mahdollistavat viestien käytön seuraamisen, sisältäen tiedon siitä, avattiinko viesti ja/tai mitä linkkejä avattiin, jos jotain niistä avattiin.

9. Kolmansien osapuolten asettamat ehdot

Huomioi, että Palveluiden käyttämiseen saattaa kohdistua tiettyjä kolmansien osapuolten asettamia ehtoja. Crowst ei ole vastuussa siitä, miten nämä kolmannet osapuolet käyttävät henkilötietojasi.
Jotkin Palvelut, joita Crowst saattaa tarjota, kuten esimerkiksi Crowst mobiiliaplikaatio, saattavat käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita Palvelun oikeutetun käytön varmentamisessa. Tässä tarkoituksessa saatetaan käyttää kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun tunnistetta, sosiaalisen yhteisöpalvelun tunnistetta tai tiliä. Tällaisen käytön yhteydessä Crowstille saattaa automaattisesti siirtyä tai Crowstilta saattaa automaattisesti siirtyä sellaisia tietoja, joista henkilö on tunnistettavissa.
Crowst voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille yritysjärjestelyiden yhteydessä, kuten esimerkiksi yhtiön fuusioituessa, yhtiön uudelleenjärjestelyn yhteydessä tai myytäessä Crowstin koko osakekanta tai sen olennainen osa taikka yksittäisiä liiketoimintoja, mukaan lukien tietojen luovuttaminen due diligence prosessin aikana sillä edellytyksellä, että luovutettavia tietoja käsitellään tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti.

10. Tietoturva

Crowst soveltaa alalla yleisesti noudatettavia standardeja ja pitää yllä tarkoituksenmukaisia turvatoimia varmistaakseen hallussaan olevan informaation turvallisuuden, loukkaamattomuuden ja yksityisyyden.

11. Muuta

Voit halutessasi luovuttaa itseäsi koskevia tietoja luodessasi Palveluihin käyttäjälähtöistä sisältöä.
Kaikesta tiedosta, jonka luovutat blogeissa, chateissa tai näitä vastaavilla foorumeilla, tulee julkista tietoa, jonka osalta ei voi edellyttää yksityisyyttä tai luottamuksellisuutta.
Crowst voi tallentaa ja/tai siirtää henkilötietojasi pakottavan lainsäädännön sekä Tietosuojaselosteen ehtojen mukaisesti konserniyhtiöilleen ja sopimuskumppaneilleen Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen sisällä sekä niiden ulkopuolelle, mukaan lukien Yhdysvaltoihin.

12. Erityinen huomautus koskien lasten yksityisyyttä

Crowst ei tietoisesti kerää henkilötietoja alle 13-vuotiaista lapsista. Mikäli Crowst saa tietoonsa, että alle 13-vuotiaiden henkilötietoja on epähuomiossa kerätty ja tallennettu, Crowst suorittaa ilman viivytystä tarpeelliset toimet tällaisten henkilötietojen poistamiseksi Crowstin rekistereistä.
Crowst ymmärtää, että on tarpeellista tarjota erityistä suojaa käyttäjille, jotka ovat lapsia. Tämän vuoksi tietyt palvelut tai ominaisuudet, kuten sosiaalisen median plugin-laajennukset, käyttäytymisen perusteella kohdennettu markkinointi ja tietojen kerääminen käyttäjäprofiilin rakentamiseksi, eivät ole alle 13-vuotiaiden käyttäjien saatavilla. Crowst ei myöskään salli tällaista toimintaa harjoittavien yhteistyökumppaneidensa hyödyntää alle 13-vuotiaiden käyttäjien henkilötietoja.
Crowst ja sen yhteistyökumppanit keräävät lapsista ei-henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevia tietoja. Tämä käsittää esimerkiksi IP-perusteisen paikkatiedon keräämisen sen varmistamiseksi, että tarjottu tuote, palvelu tai ominaisuus on kansallisen lainsäädännön mukainen.
Crowst ja sen yhteistyökumppanit keräävät myös yleistä tietoa tuotteiden käytöstä, kuten verkkosivuilla ja palveluissa vierailleiden käyttäjien lukumäärästä, sekä sitä, mitkä osat verkkosivuista tai palveluista ovat suosittuja. Crowst myös käyttää tätä tietoa asiayhteyden kannalta tarkoituksenmukaisen markkinoinnin kohdentamiseen käyttäjille, estääkseen käyttäjiä näkemästä samaa mainosta toistuvasti sekä antaakseen käyttäjilleen mahdollisuuden tehdä kokemuksensa verkkosivustosta tai palvelusta yksilölliseksi. Crowst ja sen yhteistyökumppanit voivat myös käyttää evästeitä, pixeleitä sekä laitteisto-, käyttöjärjestelmä- ja ohjelmistoperusteisia tunnisteita hallinoidakseen ja mitatakseen markkinoinnin vaikuttavuutta.
Huomioi, että Crowstin yhteistyökumppanit saattavat soveltaa omia ehtojaan analytiikkaan ja markkinoinnin tarjoamiseen liittyvän seurantateknologian käytössä. Vaikkakin Crowst edellyttää näiden yritysten noudattavan Crowstin tietosuojaehtoja ennen kuin Crowst sallii näiden yritysten hyödyntävän verkkosivujaan ja palveluitaan, Crowst ei tosiasiallisesti hallinnoi eikä valvo kolmansien osapuolten harjoittamaa tietojen keräämistä ja käyttöä.

13. Lisätietoja

Tähän Tietosuojaselosteeseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.
Crowst pyrkii mahdollistamaan hallussaan olevien henkilötietojen tarkistamisen, päivittämisen ja korjaamisen.
Jos haluat tarkistaa, mitä henkilötietoja sinusta on talletettu, sinun on esitettävä Crowstille tietojen etsimiseksi tarpeelliset seikat sekä tiedot, joiden perusteella Crowst voi varmistua henkilöllisyydestäsi tarkastusoikeuden toteuttamisen yhteydessä.